برخی از پروژه های اجرا شده توسط شرکت کیمیا

پروژه های طراحی و اجرای دوربین مدار بسته

پروژه های پشتیبانی و شبکه

پروژه های اجرایی و تهیه تجهیزات

پروژه های فیبر نوری و وایرلس